اگر از کيفيت و سايز يا هر دليلي از سفارش راضي نبوديم امکان مرجوعي چگونه است؟

جواب : گيفتو به همه خريداران خود امکان 10 روز تعويض و مرجوعي در صورت خرابی کالا ميدهد.

خريداران در تهران ميتوانند به پيک که کالا رو مياره مرجوع کنند و در شهرهاي ديگر با پست به آدرس ما مرجوع کرده و هزينه آنها برگشت ميخورد.