کرنوگراف یعنی چه؟

کرنوگراف یعنی چی ؟

 

در معنای لغتی به آلتی که بتواند فواصل زمانی را اندازه گیر کند گفته میشود. یا ساده تر این که دستگاه آنالوگی که بتواند زمان مشخصی را اندازه گیری کند. این خصوصیت در ساعتهای دیجیتال نیز وجود دارد که آن را تایمر (timer) می نامند – حتما شما قبلا این ساعتها را دیده و یا تجربه کرده اید- امروزه اسفاده از این مدل ساعت مچی (کورنوگراف) فراگیر شده اما باید گفت ساعتهای کورنوگراف بیشترکاربرد ورزشی داشته و به دلیل زیبایی (عقربه های زیاد) از جذابیت بیشتری برخوردارند.

در ساعتهای کورنوگراف معمولا سه عقربه این زمان را نمایش میدهند و با دو دکمه فشاری کنترل میشوند. معمولان برای تنظیم قرار گیری عقربه ها کورنو گراف از تاج ساعت (دسته کوک) و این دو دکمه فشاری استفاده میشود.
به اینصورت که کوک یا تاج ساعت را کامل بیرون کشیده و دکمه سمت راست بالا را فشار داده و عقربه کرنو حرکت میکند و هرجا که خواستید بماند کوک ساعت رو به داخل ببرید و ثابت میماند.
نحوه استفاده:
در حالت معمولی برای اندازه گیری زمان ابتدا دکمه A را فشار دهد کورنوگراف شروع به حرکت میکند برای توقف مجددا دکمه A را فشار دهید در پایان برای صفر کردن کورنوگراف در زمانی که کورنو گراف شما متوقف است دکمه B را فشاردهید. برای درک بهتر به عکس زیر دقت کنید.